Zwroty:

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki istnieje możliwość rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • Produkty będą zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze
  • Zamawiany towar nie był produkowany na indywidualne życzenie klienta
  • Nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych są nieotwarte

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć kopię dowodu sprzedaży oraz pismo z  informacją o odstąpieniu od umowy z informacjami o sposobie przekazania pieniędzy.
Przykładowy wzór:

Plik PDF do pobrania

Auto-Kowalczyk
ul. Piłsudskiego 54 05-410 Józefów


Zgodnie z obowiązującą ustawą koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, natomiast wartość zamawianego towaru zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki odesłanej na adres wskazany powyżej, w terminie do czternastu dni kalendarzowych.

Reklamacje:

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w otrzymanym towarze stwierdzi:

  • Niezgodności towaru z umową
  • Wady fabryczne
  • Uszkodzenia mechanizne powstałe w czasie transportu

Reklamacja wad fabrycznych lub niezgodności towaru z umową

W przypadku reklamacji towaru posiadającego wady fabryczne prosimy odesłać na adres:

Auto-Kowalczyk
ul. Piłsudskiego 54 05-410 Józefów

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz pismo z  opisem stwierdzonej nieprawidłowości.

Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to niemożliwe (np. z braku dostępności towaru), klient otrzyma równowartość ceny towaru. W takim przypadku istnieje również możliwość wybrania innego towaru z oferty sklepu (w przypadku, gdy będzie droższy, za dopłatą).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt dostawy naprawianego/nowego towaru ponoszony jest przez nasz sklep.

Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu

Po dostarczeniu zamówienia przez kuriera, należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie nosi widocznych śladów uszkodzeń lub prób otwarcia. W przypadku stwierdzenia usterek, należy w obecności kuriera sprawdzić stan produktów znajdujących się w paczce.

Jeśli zawartość paczki będzie uszkodzona, należy spisać protokół szkody. Protokół szkody powinien posiadać kurier. Jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, kurier nie ma obowiązku czekać na sprawdzenie stanu zawartości przesyłki. Jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki zauważą Państwo uszkodzenie towaru, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody.